Strefa rodzica

Na terenie sali animacyjnej znajduje się również mini
kawiarenka – rodzice mogą pozostać z dziećmi
podczas urodzin bądź warsztatów. Można zamówić
kawę oraz ciasto. Strefa rodzica znajduje się na
terenie sali animacyjnej więc rodzice mają cały czas
kontakt z dziećmi. Istnieje również możliwość
pozostawienia dzieci na terenie sali animacyjnej.

Dla rodziców można zakupić ciasto (kawałek 8 zł) –
należy zgłosić chęć zakupu dzień przed urodzinkami.

Alternatywą może być paterą z ciastkami oraz
dodatkami w cenie 50zł. Istnieje możliwość
zamówienia również pizzy dla rodziców.